ข่าวภาคค่ำ

นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายยุติชุมนุม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่จริงใจ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคน ที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ยังได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการยั่วยุ เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น และรัฐบาล พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกพื้นที่การแสดงออกของทุกฝ่าย และมีความจริงใจที่จะร่วมผลักดันการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนขณะนี้ คือ โรคระบาด เศรษฐกิจ และภัยจากธรรมชาติ ที่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาไปด้วยกัน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ เปิดเผยว่า ค่อนข้างโล่งใจที่การชุมนุมสามารถจบลงได้ภายใน 2 วัน มีการยื่นข้อเรียกร้องที่ชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ ในขณะที่รัฐบาลเองก็ดูแลความเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี ไม่มีการใช้ความรุนแรง กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ประเมินว่า การชุมนุมครั้งนี้ไม่กระทบกับเศรษฐกิจมากนัก

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายถอยคนละก้าว และรัฐบาลควรเปิดเวทีเจรจาหาทางออกร่วมกัน