รอบรั้วเอเชีย

ระบบสาธารณสุขเยเมน วิกฤตหนัก ไม่มีงบประมาณรับมือกับโรคโควิด-19

ผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในเยเมน ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ ตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงซานา ต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดแคลนเครื่องมือและเวชภัณฑ์ และต้องรอคอยความช่วยเหลือจากนานาชาติ ทั้งนี้ เยเมน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 2,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 585 คน โดยคาดว่า ยอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริง มีจำนวนสูงมากกว่านี้ เนื่องจากการตรวจหาผู้ติดเชื้อทำได้ในวงจำกัด