7HD ร้อนออนไลน์

น้ำป่าหลากท่วมกว่า 20 หมู่บ้าน จ.ลพบุรีแนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

วันนี้ ( 20 ก.ย.63 ) จังหวัดลพบุรียังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนอึล โดยในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 63  ทำให้บริเวณตอนบนของจังหวัดที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ลพบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา มีน้ำป่าหลากจากเทือกเขาพังเหย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จากน้ำป่าจาก อ.เพกา จ.นครราชสีมา รวมถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จ.ลพบุรี ได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ใน ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100 ครัวเรือน  ขณะที่ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 200 ครัวเรือน  เจ้าหน้าที่ได้จัดข้าวกล่องและถุงยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น

ทั้งนี้ มวลน้ำจากเทือกเขาบริเวณรอยต่อจังหวัด ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลำสนธิ อย่างต่อเนื่อง มีบ้านเรือนประชาชนใน 26 หมู่บ้าน ของ 11 ตำบล ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ต.นาโสม ต.เกาะรัง ต.ศิลาทิพย์ ต.ชัยนารายณ์ ต.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ ต.บ้านใหม่สามัคคี ต.ซับตะเคียน ต.ท่ามะนาว ต.หนองยายโต๊ะ และ ต.บัวชุม เบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ 220 ครัวเรือน พืชไร่และนาข่าวได้รับความเสียหาย โดยน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่บ้านบัวชุม และไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

แม้ขณะนี้ปริมาณฝนจะลดน้อยลง แต่จังหวัดยังแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน