ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 16.05 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โปรดให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้มารับบริการ 113 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ โปรดให้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงด้วย และโปรดให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก, โรคจอประสาทตาผิดปกติ ทั้งแม่และลูก, โรคไวรัสตับอักเสบบี กับมะเร็งตับ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทรงซักถามอาการและการรักษา พร้อมมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ, พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 35 เมื่อปี 2515 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,686 คน โดยปี 2562 ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 13 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 535 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ 19 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้า และมีพระดำรัสถึงสถานการณ์พายุโนอึล ส่งผลให้ฝนตกหนัก น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทรงติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การออกหน่วยให้บริการสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ พร้อมพระราชทานกำลังใจ แก่สมาชิก พอ.สว และพระราชทานแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อ พอ.สว.

ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในแต่ละพื้นที่ โปรดให้ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปร่วมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของโรค เพื่อวางแนวทางป้องกันต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด