เช้าข่าว 7 สี

Green Report : เสนอแผนดูแลถ้ำนาคา

นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวละเมิดกฎ ขูดขีดเขียน ตามผนังถ้ำ ซึ่งทีมข่าวบันทึกไว้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศปิดถ้ำ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา กรมทรัพยากรธรณีจะเข้าซ่อมแซมบริเวณที่มีรอยขีดเขียน ด้วยการขัดและตกแต่งสีผิวให้เรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงสำรวจตลอดเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ ที่เคยลงพื้นที่ ระบุว่า บริเวณถ้ำนาคา มีความชื้นสูง ลักษณะหินมีความเปราะบาง ดังนั้นข้อห้ามสำคัญ คือ ไม่ควรแตะสัมผัส อย่างเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดทำ "ผังถ้ำ" อย่างละเอียดก่อน เพื่อวิเคราะห์ว่าส่วนไหนมีความสำคัญ หรือเปราะบางบ้าง

ปริมาณคนที่จะเข้าพื้นที่ มีส่วนสำคัญที่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ต้องไม่มากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถ้ำ

ในทางธรณีวิทยา ถ้ำนาคา มีความสำคัญมาก สำหรับการศึกษาการเกิดของถ้ำ การกัดเซาะของน้ำที่ผนังถ้ำในแต่ละยุค การยกตัวของแผ่นดิน ระดับน้ำ รวมถึงบ่งชี้ถึงสภาพภูมิอากาศสมัยโบราณและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

ผู้เชี่ยวชาญ ย้ำว่า บริเวณถ้ำนาคา เป็นหินทราย มีความเปราะบาง ดังนั้นการจับสัมผัส มีความเสี่ยงต่อการเสียหายอย่างมาก


Facebook : CH7HD Social Care