7 สีช่วยชาวบ้าน

มีประปาหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านตำบลนายาง ต้องซื้อน้ำใช้นานกว่า 4 ปี จ.อุตรดิตถ์

ชาวบ้านตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 2,000 ครัวเรือน ยังต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้อยู่ แม้ว่าระบบประปาหมู่บ้านจะก่อสร้างเสร็จแล้วก็ตาม

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนงบประมาณ 2,950,000 บาท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บ้านนาคนึง หมู่ 6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี 2561 ที่บริเวณสระหนองอ้ายส้ม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 แต่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ระบบประปาหมู่บ้านยังใช้งานไม่ได้ เพราะแหล่งน้ำดิบแห้งขอด ทำให้ไม่มีน้ำในการผลิตประปา

ทำให้ชาวบ้านตำบลนายางทั้ง 7 หมู่บ้าน กว่า 2,200 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน และด้วยพื้นที่ตำบลนายาง ประสบภัยแล้งซ้ำซาก อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แม้ว่า อบต.นายาง จะช่วยเหลือด้วยการนำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำมาแจกจ่าย แต่ก็ไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านบางคนต้องไปขอซื้อน้ำบาดาลจากบ่อของเพื่อนบ้านที่ขุดไว้ ซึ่งชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้แบบนี้มานานกว่า 4 ปีแล้ว

ทางด้าน นายชัย บุญฤทธิ์ นายก อบต.นายาง ชี้แจงว่าได้แจ้งปัญหาไปยังกรมทรัพยากรน้ำ เจ้าของโครงการระบบประปาหมู่บ้านให้ทราบเรื่องแล้ว ซึ่งทาง อบต.ได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน และขณะนี้กำลังรอการดำเนินโครงการขยายคลองลอยจากเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อผันน้ำเข้ามาในพื้นที่ คาดว่าไม่นานนี้สถานการณ์จะดีขึ้น