7 สีช่วยชาวบ้าน

ไขข้อสงสัย ระยะเวลาวันหมดอายุนมพาสเจอร์ไรซ์

จากข้อสังเกตของผู้บริโภครายหนึ่งที่ระบุว่า นมพาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวดหลายยี่ห้อ กำหนดระยะเวลาวันหมดอายุแตกต่างกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ และมีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ ซึ่งทีมข่าว 7HD มีคำตอบมาให้

จากการกำหนดระยะเวลาวันหมดอายุของนมพาสเจอร์ไรซ์หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เท่ากัน คือมีตั้งแต่ 7 วัน ไปจนถึง 30 วัน ทำให้เกิดความสงสัยว่า ผู้ผลิตจะมีการโกงวันหมดอายุหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ถูกตีแผ่โดยทีมข่าว "ตีตรงจุด" ทำให้ทราบข้อเท็จจริงว่า มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 352 พ.ศ.2556 เรื่องผลิตภัณฑ์ของนม ข้อห้า กำหนดเวลาวันหมดอายุนมพาสเจอร์ไรซ์ไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย แต่มีห้อยท้ายในวรรคสอง เปิดช่องให้ระบุเกินกว่าที่กำหนดได้ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เสียก่อน

เมื่อตรวจสอบต่อไป จึงพบว่าผลิตภัณฑ์นมที่มีผู้สงสัยว่าโกงวันหมดอายุนั้น ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ยืดระยะเวลาวันหมดอายุจาก 10 วัน เป็น 21 วันจริง แต่ปัญหาอยู่ที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เพราะไม่มีการประกาศผ่านช่องทางใด ๆ ซึ่งหลังจากมีการสอบถามเรื่องนี้ไป ทางคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีความเห็นว่าจะมีการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ที่ได้รับอนุญาตให้ยืดระยะเวลาวันหมดอายุ ผ่านเว็บไซต์ของ อย.ทันที เพื่อป้องกันข้อสงสัยของผู้บริโภคต่อไป

ซึ่งนอกจากจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุแล้ว ผู้บริโภคยังจำเป็นต้องตรวจสอบล็อตที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ปริมาตรสุทธิ ข้อมูลโภชนาการ วิธีการบริโภค คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา และเลขสารบบอาหารด้วย ซึ่งถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน ก็มั่นใจได้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริง