ข่าวเด็ด 7 สี

กรมชลฯ เร่งสร้างห้วยหลวงล่างแก้น้ำท่วม คืบหน้าร้อยละ 40

นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ซึ่งมีการก่อสร้างงานสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง, งานพนังกั้นน้ำช่วงที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยหลวง ยาว 47 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2566, งานอาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขา 15 แห่ง, งานระบบชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่ และงานระบบควบคุมอุทกภัยอัจฉริยะ

โครงการดังกล่าว จะส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 300,195 ไร่ มีประชาชนใน 7 อำเภอของ 2 จังหวัดได้รับประโยชน์ กว่า 29,835 ครัวเรือน เพราะจะลดพื้นที่ถูกน้ำท่วมได้ 5 หมื่นไร่ ฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้ จึงถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง คืบหน้าแล้วร้อยละ 40 จึงต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง