7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา น้องน้ำหวาน กทม.

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ จะพาไปชมชีวิตของเยาวชนหญิงคนหนึ่ง ที่ได้รับทุนจากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ทำให้เธอมีกำลังใจในการเรียน และยังเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันตัวเธอเองก็ได้เป็นถึงประธานนักเรียนด้วย เป็นอย่างไรเชิญชม

หลังเขียนเรียงความบรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างอัตคัด ประกอบกับเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น "น้องน้ำหวาน" จึงถูกเลือกให้ได้รับทุนจากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา นั่นทำให้เด็กหญิงรู้สึกดีใจ เพราะนี่ไม่ได้หมายถึงแค่การที่จะได้มีเงินไว้ใช้สำหรับเรื่องการเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของยาย ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็ก ๆ ด้วยการทำอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน

นอกจากจะเรียนดี น้ำหวานยังเป็นเด็กกิจกรรม มีทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมดีเยี่ยม เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ ปัจจุบันได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เพื่อน ๆ และครูต่างชื่นชมว่า น้ำหวานเป็นเด็กดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อีกไม่นาน น้ำหวานจะจบชั้น ม.6 สิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้ คือ ความฝันของเธอ อยากทำงานเป็นแอร์โฮสเตส ซึ่งตัวเด็กหญิงเองก็ยอมรับ หนักใจเรื่องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก

แม้ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะเดินไปถึงฝันหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ น้องน้ำหวานมีความคิดว่า เมื่อวันหนึ่งเธอสามารถเลี้ยงตัวเองและยายได้แล้ว จะตอบแทนสังคม ส่งมอบทุนต่อให้น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส

เป็นเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้รับทุนจากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา และมีความใฝ่ฝัน อยากเป็นผู้ให้ มอบความสุขให้แก่ผู้ยากไร้...เมื่อมีโอกาส