ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรี เชื่อคนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้

วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2 งาน และมีการกล่าวถึงโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยงานแรก ได้ปาฐกถาพิเศษ "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด" จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ย้ำให้เร่งปรับแผน เน้น 3 แนวทางปลุกประเทศและคนไทยลุกขึ้นสู้ ประกอบด้วย พร้อมรับ ยืนหยัด ต้านทานกับสิ่งที่ล้มเหลว

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 พร้อมกล่าวขอบคุณที่ได้ช่วยทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้ว เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา หวังว่าจะนำเงินไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ อสม.และ อสส.จำนวนกว่า 1,000,000 คน จะได้รับเงินตอบแทนการทำงานเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ต่อคน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศวันนี้ นายกรัฐมนตรีบอกสั้นๆ ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ตัวเลขเป็น 0