ข่าวภาคค่ำ

รัฐสภา เตรียมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 23-24 ก.ย.นี้

รัฐสภา เตรียมพร้อมกับการประชุมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23-24 กันยายน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เตรียมประชุมวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา เพื่อหารือกรอบเวลาพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับวิธีการลงมติ ในการประชุมระหว่างวันที่ 23 และ 24 กันยายน ซึ่งมี 6 ญัตติที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ ส่วนของเครือข่ายประชาชนที่จะมายื่นพรุ่งนี้ คงไม่ทันการพิจารณาในสมัยนี้ แต่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า อาจจะให้ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ และนำประเด็นการแก้ไขเข้าพิจารณาได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องรอการพิจารณาและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประชามติก่อน ที่ขณะนี้อยู่ในชั้นของกฤษฎีกา

ส่วนกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะมาชุมนุมที่รัฐสภาในวันที่ 24 กันยายนนี้ นายชวน หลีกภัย เชื่อไม่มีปัญหา และจะคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกด้าน ทั้งเรื่องความปลอดภัย รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19 และการมาชุมนุมไม่สามารถกดดัน หรือมีผลต่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้

ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครป. ยื่นข้อเรียกร้องให้ สว. และ สส. ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณารับหลักการ ญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม ที่ให้มี สสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น