ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2563

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา กรุงวัลเลตตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวมอลตา

ประเทศไทย และสาธารณรัฐมอลตา มีความสัมพันธ์อันดี ตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 1984 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด