สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ลพบุรี สั่งเฝ้าระวังน้ำป่าหลากระลอก 2

จังหวัดลพบุรี สั่งประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำป่าหลากระลอกที่ 2 ที่จะไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่าเดิม ติดตามจากรายงานของคุณศิรัณพร มูลอุทก

ปริมาณฝนที่ตกหนักทางภาคเหนือและอีสาน จากอิทธิพลของพายุโนอึล ส่งผลให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาบังเหย หรือพังเหย จังหวัดชัยภูมิ หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พืชสวนไร่นา ใน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเทียบเท่าปี 2554 แม้ทางจังหวัดมีการแจ้งเตือนให้ยกข้าวของขึ้นที่สูง แต่บางส่วนขนหนีน้ำไม่ทัน หลังน้ำลดได้ทิ้งร่องรอยความเสียหาย แต่ยังไม่กล้าที่จะขนข้าวของลงจากที่สูง เพราะกลัวจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้

ขณะที่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ ยังต้องประกาศปิดเรียน เพราะบางจุดยังมีน้ำท่วมขัง โดยจะประเมิณสถานการณ์อีกครั้ง หากมีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ หรือมีมวลน้ำระรอกใหม่ไหลมาสบทบ ก็จำเป็นจะต้องเลื่อนเปิดการเรียนการสอน และเปิดสอนชดเชยในวันเสาร์เพิ่มเติม

แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น น้ำในคลองลำสนธิ ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลบัวชุม ลดลงต่ำกว่าตลิ่ง แต่ยังหลงเหลือเศษซากกิ่งไม้ ท่อนไม้ และวัชพืช แต่หน่วยงานของจังหวัดยังสั่งให้ชาวบ้านในพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะจะมีมวลน้ำป่าที่จะหลากมาจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาบรรจบที่ตำบลบัวชุม เพื่อไหลลงแม่น้ำป่าสัก ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจรุนแรงกว่าเดิม

อิทธิพลของพายุโนอึล แม้จะสร้างความเสียหายในวงกว้าง แต่นับว่ายังโชคดีที่มวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วม จะถูกกักเก็บในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในปีหน้า