เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : สรรพสิ่งอิงอาศัยกัน

เช้านี้ที่หมอชิต - ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนต้องอาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ การพึ่งพาและอาศัยซึ่งกันและกัน มีประโยชน์แก่เราอย่างไร พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีข้อคิดดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝาก