เช้าข่าว 7 สี

นายกรัฐมนตรีขอ อสม.เฝ้าระวังโควิด-19 ระลอก 2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ได้แสดงความเป็นห่วงและขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ อสม. ที่เป็นด่านแรกในการป้องกันโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังฝากให้ อสม.ช่วยสนับสนุนเรื่องความสามัคคี รักษาชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด