เช้าข่าว 7 สี

รัฐสภาเตรียมแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ระบุวันนี้จะหารือกับวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้านและวิปวุฒิสภา เพื่อพิจารณากรอบเวลาการประชุม ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับวิธีการลงมติ ซึ่งมี 6 ญัตติที่ยื่นมาก่อนหน้านี้

ส่วนของเครือข่ายประชาชนที่จะมายื่นวันนี้คงไม่ทันสมัยประชุมนี้ เพราะต้องใช้เวลาพิจารณาในรายละเอียด แต่ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ออกมาแนะว่าอาจจะให้ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ และนำประเด็นการแก้ไขเข้าพิจารณาได้

ทางด้านรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยอมรับว่าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ต้องรอการพิจารณาและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประชามติก่อน ที่ขณะนี้อยู่ในชั้นของกฤษฎีกา

กรณีที่ผู้ชุมนุมจะมาที่รัฐสภาในวันที่ 24 กันยายน นายชวน หลักภัย เชื่อไม่มีปัญหาและจะคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกด้านทั้งเรื่องความปลอดภัย มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับเตรียมแผนขั้นสูงสุดรับกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งพื้นที่อาจรองรับได้เพียง 300-400 คน