7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสาตัดผมฟรี

หลายคนสมัครเรียนตัดผม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่สนใจเรียนตัดผม เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้ไปตัดผมฟรีให้กับประชาชน ติดตามได้ใน "ปิ่นอาสา"

วันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟธนบุรี มีนัดกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพแล้ว เขายังผลิตนักเรียนที่สมัครเข้ามาเพื่อเป็นจิตอาสาตัดผมฟรี ทำความดีให้กับสังคมโดยเฉพาะด้วย

จิตอาสากลุ่มนี้ รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 มีสมาชิกหลายคนหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เดินทางไปตัดผมฟรี ให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ให้น้อง ๆ นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ และชาวบ้านในชุมชน ใครอยากได้ทรงไหน สั่งได้เลย พร้อมจัดให้ได้ทุกทรงเลย

มีชาวบ้านบางคนที่มาใช้บริการตัดผมฟรีกับจิตอาสากลุ่มนี้ กลายเป็นลูกค้าประจำไปแล้ว ติดใจต้องมาให้ได้ทุกเดือน ไม่ใช่แค่ได้ประหยัดเงินในกระเป๋า หรือแค่ได้ทรงผมที่ถูกใจ แต่มากกว่านั้นคือ เขาได้มิตรภาพที่ดีกลับบ้านไปด้วย