7 สีช่วยชาวบ้าน

สตง.เสนอแนวทางแก้ปัญหาย้ายสถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น

ปัญหายืดเยื้อจากการย้ายสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ล่าสุดมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในเบื้องต้นแล้ว

จากกรณีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 บริเวณถนนประชาสโมสร และสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 บริเวณถนนกลางเมือง ไปที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ ที่บริเวณถนนมิตรภาพช่วงท่าพระ ตัดกับทางแยกเลี่ยงเมืองไปยังอำเภอชุมแพ เพียงแห่งเดียวนั้น

ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้คัดค้านและร้องเรียนว่า มีผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงาน เรียนหนังสือ ติดต่อราชการได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้องเดินทางไกลกว่าเดิม เพราะสถานีขนส่งแห่งใหม่อยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร และทำให้การค้าขายที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซบเซา ไม่มีรถโดยสารไปจอดรับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิม จึงได้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาให้ถี่ถ้วน และได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนั้น เรื่องดังกล่าวได้มีการเรียกร้องต่อสู้กันมายาวนานกว่า 2 ปี อีกทั้งทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ก็ได้ติดตามตรวจสอบในประเด็นนี้มาตั้งแต่ปี 2561 เช่นกัน

ล่าสุด พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งเอกสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอให้มีการทดลองใช้สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 เป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง 6 สาย ระยะเวลา 6 เดือน ก่อนประเมินผลว่าวิธีดังกล่าวจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้หรือไม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาแล้ว หากมีความคืบหน้า 7 สีช่วยชาวบ้าน จะนำข่าวมาเสนอต่อไป