ข่าวเด็ด 7 สี

ประชาชนเฮ หยุดเพิ่ม 19-20 พ.ย. และ 11 ธ.ค. 2563

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เดือนพฤศจิกายน เป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังมีมติเลื่อนวันหยุดชดเชย วันที่ 5 ธันวาคม จากเดิมซึ่งตรงกับวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันที่ 11 ธันวาคม ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง