7HD ร้อนออนไลน์

"ไอลอว์" บุกสภาฯ ยื่น 1 แสนรายชื่อ แก้ไข รธน. ปี 60

วันนี้ ( 22 ก.ย.63 ) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา เกียกกาย กลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ เดินเท้ามาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน มายังรัฐสภาเพื่อนำรายชื่อประชาชนกว่าแสนรายชื่อส่งให้ประธานรัฐสภา เพื่อยืนยันเจตจำนงของประชาชน ในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีการตั้งเวทีปราศรัยประกาศเจตนารมณ์ของประชาชน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังต่อไปนี้

1 ที่มาของนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( สส.) เท่านั้น 2 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ( สว.) ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 3 เปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระเพื่อให้มีการสรรหาใหม่ 4 เปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 5ในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) จำนวน 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครแบบคนเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเบอร์เดียว จากนั้นเอาคะแนนมาคำนวณที่นั่ง ส.ส.ร. คล้ายกับการเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

จากนั้นได้มีการปราศรัยบนเวทีชั่วคราวด้านหน้ารัฐสภาโดยมีผู้ร่วมปราศรัย อาทิ นายนิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ไอลอว์ และ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ

โดยนายนิมิตร์ กล่าวว่ากระบวนการตรวจสอบรายชื่อของประชาชนจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน หรือเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สามารถพิจารณาได้ทันในวันที่ 23 -24 ก.ย.63 พร้อมกับร่างของพรรคการเมือง

ด้านนายพริษฐ์ กล่าวว่าปัญหาและที่มาของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร กระบวนการประชามติที่มาจากบรรยากาศจำใจเลือก ไม่เปิดกว้าง ไม่เป็นประชามติที่เสรีเป็นธรรม เป็น 16 ล้านเสียง ที่มาลงประชามติคำถามพ่วงที่ซับซ้อน ในส่วนของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 60 ห่างเหินการเป็นประชาธิปไตยสากล ล้าหลังไม่เกิดการพัฒนาทางการเมือง

"ทั้งนี้มีความเป็นห่วงว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักไก่ ล็อกสเปก ส.ส.ร. หากดูข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนจะดูดี แก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. แต่ถ้าเราทำตามสุภาษิตของประเทศอังกฤษที่กล่าวไว้ว่าความเลวร้ายอยู่ในรายละเอียด เราจะเห็นว่า ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง ซึ่งมีเจตนาซ่อนเร้นการสืบทอดอำนาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ปรากฏการณ์ต่อมาคือ สว.ลอยนวล เพราะไม่มีข้อไหนไปแตะอำนาจของ สว.ปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนประชาชนจับตามองว่าประเด็นใดจะถูกแก้ ประเด็นใดจะถูกลักไก่ไม่แก้ไข" นายพริษฐ์กล่าว

ด้านนายยิ่งชีพ กล่าวว่าขอบคุณ 100,732 คน ที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เราต้องการหาทางออกความขัดแย้งทางการเมือง วันนี้เราอยู่ในระบอบทางการเมืองที่ผิดปกติจึงมาเสนอทางออก ถ้าคนในรัฐสภาทราบแล้วยังไม่ฟัง ยังเอาเรื่องเทคนิคมาขัดขวางประชาชน จะถือเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดประชาชน ข้อเสนอแก้ไขของพรรคการเมืองยังขาดสาระสำคัญ เราจึงเสนอให้ยกเลิก สว.ทั้ง 250 คน ประเด็นที่มานายกรัฐมนตรี เราเสนอยกเลิกช่องทางนายกฯ คนนอก

ขณะที่ น.ส.จีรนุช กล่าวว่าตลอด 43 วัน เราได้รายชื่อประชาชนกว่าแสนรายชื่อ จึงอยากให้ สส.รับฟังเสียงประชาชน เครือข่ายของเราจะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ถึงบ้าน สส.ทุกพื้นที่ ทุกเขตเลือกตั้ง ว่าร่างที่ประชาชนเสนอไปคืบหน้าถึงไหนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการทำกิจกรรมและการปราศรัยของกลุ่มไอลอว์ มี สส.พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมสังเกตการณ์ คือ พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. ร่วมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายสุทิน คลังแสง สส.มหาสารคาม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปราศรัย นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เป็นผู้รับรายชื่อประกอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนของสภาฯ ต่อไป