ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรการปล่อยขบวน โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ที่จังหวัดนครราชสีมา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนิน "โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน" ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระปฏิสันถารกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทอดพระเนตรการปล่อยขบวนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนและถนน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย พื้นที่หมู่บ้านมงคลชัยนิเวศน์ และหมู่บ้านสุโชติ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จากรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง ภาฯ เพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวไก่ทอด เลี้ยงเจ้าหน้าที่ และราษฏร

จากนั้น ผู้แทนมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 25 ชุด ถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ราษฎรที่ชุมชนวัดตะคลองเก่า เทศบาลตำบลหัวทะเล 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์" ตั้งแต่ก่อนที่พายุโนอึลจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปล่อย "ขบวนรถเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ เหตุการณ์พายุโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ได้แก่ รถบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน รถประกอบอาหาร รถ Mobile War Room ออกจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน ไปยังมณฑลทหารบกที่ 27 นอกจากนี้ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดจันทร์ประสิทธิ์ และราษฎรพื้นที่ 5 ชุมชน ในตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด