ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานระบบแลกเปลี่ยนอากาศแบบแรงดันลบแบบสมบูรณ์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ จัดสร้างขึ้น เพื่อติดตั้งในห้องผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยตลอดเวลา รวมทั้งควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่น ๆ ไม่ให้เจริญเติบโต สามารถรองรับการติดตั้งในหอผู้ป่วยรวม ที่มีจำนวน 3-9 เตียงต่อห้อง ในอนาคตหากสถานการณ์โรคโควิด-19 หมดไป จะสามารถนำมาปรับใช้เป็นห้อง Protective Environment ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด