เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 กันยายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 กันยายน 2563

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ มีฝนบางแห่ง