7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ทำเคมีบำบัดที่บ้าน ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

ต่อไปนี้ผู้ป่วยมะเร็งสำไส้ใหญ่ระยะ 3 และ 4 สามารถทำเคมีบำบัดที่บ้านได้แล้ว ถือว่าเป็นบริการทางแพทย์วิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปบ้านได้ ร่วมกับตัวยาที่มีผลข้างเคียงน้อย ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน หรือ Home Chemotherapy ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พัฒนารูปแบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่าง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเมื่อเทียบกับคนทั่วไป โดยการใช้อุปกรณ์การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน ร่วมกับตัวยาที่มีความปลอดภัยสูง

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน เริ่มให้บริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 และ 4 หรือระยะแพร่กระจาย โดยแพทย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การดูแลตนเอง โดยตัวยาที่ให้มีผลข้างเคียงน้อย ใช้ร่วมกับเครื่องมือที่มีความปลอดภัยสูง วิธีการนี้ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลามานอนที่โรงพยาบาลเพื่อรับเคมีบำบัดนานถึง 48 ชั่วโมง ทำให้ส่วนใหญ่การรักษาต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอเตียง ได้รับยาตรงเวลา ประหยัดเวลาผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 
ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถทำเคมีบำบัดที่บ้านได้ ต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ 3-4 ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และต้องได้รับการทำเส้นเลือดเทียมที่เส้นเลือดใหญ่ เพื่อการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งในแต่ละรอบของการทำเคมีบำบัดที่บ้าน จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเพื่อประเมินอาการและปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด เพื่อการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบาย แต่ยังเป็นการรักษาที่ได้ตามมาตรฐาน ช่วยลดความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้อีกด้วย