สนามข่าว 7 สี

ช่อง 7HD มอบทุนฯ โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2

ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษาโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมเด็กเรียนดี แต่ขาดเงินทุนด้านการศึกษา

คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งมอบทุนให้แก่น้อง ๆ นักเรียนทุนในโครงการ จำนวน 207 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงินกว่า 1,656,000 บาท รวม 3 ปีการศึกษา เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท

โดย โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เป็นโครงการที่ช่อง 7HD มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพโดยการสานต่อด้านการศึกษา ดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยในรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของมัธยมปลาย และให้ทุนต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาน้อง ๆ ที่ได้รับทุนในรุ่นที่ 1 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และออกไปประกอบอาชีพ ช่วยให้น้อง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด