เกาะกระแสออนไลน์

ถึงคิวกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเฮ! เคาะจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ 6 กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด - 19

ถึงคิวทีมกำนัน ผู้ใหม่บ้าน แล้ว หลังครม.อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด - 19 อย่างแข็งขัน

โดยเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์แจ้งข่าวดีสำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินพิเศษรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือนให้แก่

1. กำนัน
2. ผู้ใหญ่บ้าน
3. แพทย์ประจำตำบล
4. สารวัตรกำนัน
5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน โดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในรูปแบบเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือน

โดยอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงินจำนวน 677.79 ล้านบาท ให้กับ 6 กลุ่ม ที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น 273,321 คน

แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 500 บาท/เดือน จำนวน 259.54 ล้านบาท
2. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 300 บาท/เดือน จำนวน 418.25 ล้านบาท

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง