ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : แง้มประเทศฟื้นเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ทำให้การเดินทาง และการท่องเที่ยวทั่วโลกแทบเป็นอัมพาต แต่ประเทศไทย มีจุดแข็งด้านระบบสาธารณสุข ควบคุมโรคได้ดี จึงมีแนวคิดแง้มประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ทำได้มากน้อยแค่ไหน ระยะปลอดภัยควรเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณช่อฟ้า เหล่าอารยะ…