ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี ติดตามการแก้ปัญหาลักลอบเข้าชายแดนไทย - เมียนมา

วันนี้นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพันเอกสิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านบ้านพระเจดีย์สามองค์ หรือ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมวางแนวทางป้องกัน การลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายของชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในอำเภอพญาตองซูซึ่งติดกับชายแดนไทย ให้มีความรัดกุม เข้มงวด หลังพบว่าในยามวิกาล ยังมีชาวเมียนมาพยายามลักลอบเข้าพื้นที่ เพื่อมากดเงินสดจากตู้ ATM บริเวณหน้าด่านในฝั่งไทย เนื่องจากในอำเภอพญาตองซูไม่มีตู้ ATM และส่วนใหญ่ชาวเมียนมาในพื้นที่ถือ 2 สัญชาติ จึงสามารถทำธุรกรรมการเงินในธนาคารพาณิชย์ของฝั่งไทยและใช้เงินสกุลบาทในพื้นที่ของตัวเองได้ ทางการไทยจึงต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะหากยังมีการลักลอบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมาในลักษณะไปและกลับ แต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคโควิด - 19 เข้ามาแพร่ระบาด จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าทหาร ได้นำลวดหีบเพลงมาปิดกั้นช่องทางธรรมชาติ บริเวณด้านหลังพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นจุดที่มีการลักลอบเข้าออกของชาวเมียนมาและชาวไทยที่อาศัยในพื้นที่มากที่สุด ทำให้ตอนนี้ไม่พบการลักลอบเข้าพื้นที่แล้ว แต่จุดที่ต้องเฝ้าระวัง กลับเป็นบริเวณหน้าด่าน เพราะยังคงใช้กำลังเจ้าหน้าที่ แต่ลวดหนามยังมีไม่เพียงพอ เพราะถูกนำไปใช้ตามช่องทางธรรมชาติหมดแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ถึง 2 วันนี้