ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

เวลา 11.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงวางพวงมาลา และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้มีอุปการคุณของคณะฯ จำนวน 65 คน และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในปีการศึกษา 2561 ด้วยทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ รวมทั้งนิทรรศการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมประเมินกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไป

ในการนี้ มีพระดำรัสถึงการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด