ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจสุขภาพประชาชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเชิญกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน พระราชทานไปมอบแก่ประชาชน ที่ตำบลโป่งตาลอง เนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย" มีผู้มารับบริการ 109 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคตาและอวัยวะใกล้เคียงลูกตา, โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ, โรคระบบหายใจ และโรคระบบย่อยอาหาร มีผู้ป่วยส่งไปรับการรักษาต่อ 24 คน และลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 คน

ส่วนที่หอประชุมเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง รวม 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ทำให้ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิลิตร ในพื้นที่ 20 อำเภอ ทำให้มีพื้นที่ประสบภัย 14 อำเภอ 39 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,034 ครัวเรือน 35,107 คน ถนนเสียหาย 47 สาย ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด