สนามข่าว 7 สี

จำคุก วัฒนา เมืองสุข 99 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุก นายวัฒนา เมืองสุข 99 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติเสร็จสิ้น โดยสั่งให้จำคุก นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำเลยที่ 1 จำนวน 99 ปี แต่ให้จำคุกสูงสุด 50 ปี ปรับ 1,323 ล้านบาท ชำระภายใน 30 วัน หากไม่ชำระยึดทรัพย์ พร้อมจำคุก นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 4 เป็นเวลา 66 ปี ให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปี จำคุกจำเลยที่ 5 เป็นเวลา 20 ปี จำเลยที่ 6 เป็นเวลา 44 ปี จำเลยที่ 7 เป็นเวลา 32 ปี ปรับจำเลยที่ 8 จำนวนกว่า 200,000 บาท และจำคุก นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง จำเลยที่ 10 เป็นเวลา 4 ปี 

ยกฟ้อง จำเลยที่ 2, 3, 9, 11-14 และออกหมายจับจำเลยที่ 6, 7, 10 ที่หลบหนีให้มาคำฟังพิพากษา อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว คดีก็ยังไม่ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน และศาลฎีกาฯ อนุญาตให้ประกันตัว นายวัฒนา ภายหลังยื่นหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ เว้นได้รับอนุญาต