เกาะกระแสออนไลน์

คนแจ้งได้เงินนำจับ! ร้านค้าออนไลน์ไม่บอกราคา-ให้อินบ็อกซ์ถาม ปรับ 10,000

ขาช็อปออนไลน์ หากพบพฤติกรรมพ่อค้า-แม่ค้า ไม่แจ้งรายละเอียดราคา โดยให้ผู้ซื้ออินบ็อกซ์ถาม เตรียมเก็บหลักฐานแจ้งข้อมูลกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า ให้ผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย รวมถึงกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้า ก็ต้องระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเช่นกัน

ทั้งนี้หากพบว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งงราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ

สำหรับผู้ซื้อที่พบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีเมล์ 1569@dit.go.th หรือสายด่วน 1569

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ต้องแสดงราคา ให้อินบ็อกซ์ถามโทษปรับ 10,000 บาท!