ห้องข่าวภาคเที่ยง

ลือสะพัด ชาวเมียนมาในเมียวดีตายด้วยโควิด-19

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่าขณะที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการของอำเภอปางกาน หรือ ตีกาหยิ่นหน่อง จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาว่าผู้เสียชีวิตในพื้นที่ เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร หลังมีข่าวลือแพร่สะพัดในสื่อออนไลน์ของชาวเมียนมาว่าผู้เสียชีวิตคนดังกล่าว ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ ที่ระบุไว้อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพียง 5 กิโลเมตร มีเพียงแม่น้ำเมยกั้นกลางระหว่างประเทศเท่านั้น

ซึ่งขณะนี้ ข่าวลือดังกล่าว สร้างความหวั่นวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพราะเกรงว่าจะมีชาวเมียนมาหนีการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัด จึงกำชับให้ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ 5 อำเภอรอยต่อระหว่างไทย - เมียนมา เพิ่มกำลังและเข้มงวดขึ้นอีกตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเชื่อว่าจะมีชาวเมียนมาลักลอบเข้าพื้นที่เพิ่มอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน รวมทั้งคาดโทษเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลอบขนแรงงานเพื่อนบ้าน เพราะมีข้อมูลการข่าวในพื้นที่ ขณะเดียวได้จัดชุดทีมแพทย์ลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเมียนมาตามมนุษยธรรมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยืนยันว่าในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงและจังหวัดเมียวดี มีชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 40 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ทางการไทย ไม่นิ่งนอนใจ และจะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ นอกจากป้องกันตามมาตรการต่างๆ แล้ว ยังต้องช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบการลักลอบเข้าประเทศในช่วงนี้

ส่วนที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหลังผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่กำชับทหารและฝ่ายปกครอง เข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนของชาวเมียนมาจากฝั่งอำเภอพญาตองซู และสั่งงดให้บริการ ATM ที่ตั้งอยู่บริเวณองค์พระเจดีย์สามองค์ พบว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีชาวเมียนมาเข้ามาในพื้นที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องตรึงกำลังไว้ แม้ขณะนี้จะมีลวดหนามหีบเพลงมาติดตั้งไว้ในพื้นที่อย่าหนาแน่นตลอดแนวแล้วก็ตาม