ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด (25 ก.ย.) พุ่งขึ้นกว่า 32.4 ล้านคนแล้ว เสียชีวิตอีกเกือบ 1,000,000 คน โดยสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 7.1 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 200,000 คน ขณะที่ อินเดีย ตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง พุ่งขึ้นกว่า 850,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 5.8 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 920,000 คน และบราซิลมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 4.6 ล้านคน เสียชีวิตเกือบ 140,000 คน