ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสดับพระอภิธรรมศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว อดีตรองราชเลขาธิการ

เวลา 19.23 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงสดับพระอภิธรรมศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สิริอายุได้ 75 ปี

นายประยูร ผ่องแผ้ว เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2488 เป็นบุตรของนายแช่ กับนางผล ผ่องแผ้ว สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปทุมวิไล เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการในปี 2560 คือ รองราชเลขาธิการ นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 5 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสัจจา ผ่องแผ้ว มีบุตร 2 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง