ข่าวเด็ด 7 สี

นายกฯ ใช้เวที UN ขอบคุณ WHO ยกย่องไทยคุมโควิด-19 ได้ดี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสกล่าวถ้อยแถลง ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ขอบคุณองค์การอนามัยโลก ที่ให้การยอมรับว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถรับมือกับโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยประสบความสำเร็จ และกลายเป็นประเทศต้นแบบคือ ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือกับนานาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง