สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธปท. แนะทางรอด SME ย่นเวลาการให้สินเชื่อ

ในวงเสวนาซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีการแนะทางรอดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ด้วยการย่นระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า หรือ Credit Term ลง จากที่สูงถึง 60 วัน บางธุรกิจให้มาก 120 วัน ควรลดเหลือไม่เกิน 45 วันตามความเหมาะสม เพราะปัญหานี้ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง และกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

ด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดงานทดสอบตลาด “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” โดยนำทัพผู้ประกอบการจากทั่วประเทศร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในโครงการฯ เพื่อพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จ โดยเน้นส่งเสริม SME และ Micro SME ที่เป็นห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว