สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวงพาณิชย์ประกาศประกันราคาพืชเกษตร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศราคาประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ปีที่ 2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยรัฐบาลจะรับประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว โดยข้าวหอมมะลิได้ราคาประกันสูงที่สุด 15,000 บาทต่อตัน, ปาล์มน้ำมัน ประกันราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่, มันสำปะหลังได้ราคาประกัน กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรือน, ข้าวโพด รัฐบาลประกันราคาที่ กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน สุดท้ายคือ ยาง เช่น ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคาที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยคาดว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์กว่า 7,600,000 ครัวเรือน ภายใต้งบประมาณดำเนินการกว่า 75,000 ล้านบาท

นอกนี้รัฐบาลจะดำเนินการมาตรการคู่ขนาน เช่น ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ดูแลปริมาณผลผลิต,ปรับสมดุลผลผลิตภายในประเทศ รวมไปถึงการกำหนดสัดส่วนการนำเข้า เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างยั่งยืน ส่วนพืชเกษตรรายการอื่น กระทรวงพาณิชย์ยังคงกำหนดแนวทางดูแลทุกรายการ เช่น หาตลาดผลไม้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อหนุนให้ระดับราคาสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู จะสามารถขายหมูเป็นหน้าฟาร์มได้ราคาดี 80 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผู้บริโภค ก็สามารถหาซื้อได้ไม่เกินกิโลกรัมละ 150-160 บาท ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันทั้ง 2 ฝ่าย