ห้องข่าววาไรตี้

แอร์เอเชียพร้อมให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เปิด 4 เส้นทางบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยขณะนี้สายการบินแอร์เอเชียได้ให้บริการทั้ง ท่าอากาศยานดอนเมืองเเละท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว แม้สถานการณ์ที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวของไทยยังไม่กลับมาอยู่ในสภาวะปกติก็ตาม

ด้านบริษัทท่าอากาศยานไทย เน้นย้ำการนำแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน โดยแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดเล็ก ที่มีค่าความจุไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือ 20,000 แอมป์ต่อชั่วโมง สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้แต่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้

ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดกลางที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 100 -160 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือ 20,000 – 32,000 แอมป์ต่อชั่วโมงสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น แต่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้

ส่วนแบตเตอรี่สำรองขนาดประจุไฟฟ้ามากกว่า 160 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 32,000 แอมป์ต่อชั่วโมง, แบตเตอรี่สำรองที่ไม่ระบุพลังงานไฟฟ้าวัตต์-ชั่วโมง หรือระบุขนาดบรรจุของลิเธียมหรือระบุไม่ชัดเจน ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้อย่างเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง