ข่าวภาคค่ำ

ก.คมนาคม นำร่องแบริเออร์ยางพาราภาคอีสาน

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการนำน้ำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน นำร่องพื้นที่ภาคอีสาน ในจังหวัดนครพนม เป็นแห่งแรก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงยางพารามาปรับปรุง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย เนื่องจากทั้ง 3 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะนำแผ่นยางธรรมชาติมาครอบกำแพงคอนกรีต และใช้หลักนำทางยางธรรมชาติ รวมทั้งจะเดินหน้าผลิตอุปกรณ์ทางด้านการจราจร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม หลังโครงการดังกล่าว ผ่านการทดสอบจากต่างชาติว่าการนำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติมาใช้ สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำยางในประเทศ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ใช้ยางพารากว่า 1 ล้านตัน และต้องการยางพาราเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดราว 330,000 ตันต่อปี มั่นใจว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศให้ดีขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง