ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนตักบาตรเทโว

วันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจากแสดงธรรมโปรดเทพบุตรพุทธมารดาและทวยเทพบนสวรรค์ ลงสู่มนุษยภูมิ เรียกว่า วันเทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ คฤหัสถ์และบรรพชิตที่ทราบข่าวมารอรับเสด็จและถือโอกาสตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุ เกิดประเพณีตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓