ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะกรรมการอำนวยการจัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน นำคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังน้ำ "อินโนพลัส" (InnoPlus) และงบประมาณในการจัดสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ"

นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางปราณีต ศรีวิลาศลักษณ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด และการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 กับเงินที่มีผู้บริจาคเพิ่มเติม เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางวรรณวิมล เกิดผล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 29104 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

นายธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ ประธานกรรมการ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

เวลา 15.45 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสินีนาถ แจ้งขำ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563

เวลา 18.06 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษกรมหม่อนไหม... การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์งานหม่อนไหมให้คงอยู่ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ "ตรานกยูงพระราชทาน" เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเพิ่มช่องการทางจำหน่ายสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมสู่ผู้บริโภคโดยตรง โอกาสนี้ พระราชทานโล่พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รวม 27 ประเภท

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ "1 ทศวรรษกรมหม่อนไหม... การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดแสดงผลงานที่กรมฯ เข้าไปสนับสนุน อาทิ แผ่นฟิล์มโปรตีน, เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์หม่อน และเครื่องสาวไหมอีรี่, นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน, นิทรรศการผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เข้าไปส่งเสริมการทอผ้าไหมแก่กลุ่มทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์, นิทรรศการปราชญ์หม่อนไหม โดยได้คัดเลือกปราชญ์หม่อนไหม 88 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม และนิทรรศการศิลปาชีพเชิงรุก จัดแสดงผลงานที่กรมฯ เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมภายในปี 2563 โดยมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและสตรีมาประจำวันละ 4 ร้าน มีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยคุณภาพจากทั่วประเทศ กว่า 240 ร้าน โดยจะจัดไปจนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด