สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : โรงเรียนตั้งการ์ดสูง หวั่นโควิด-19 ระลอก 2

หลังจากที่ไทยกลับมาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศติดต่อกันหลายเคส ทำให้สังคมหวาดวิตก ตั้งคำถามนี่เป็นการระบาดระลอก 2 หรือไม่ ขณะเดียวกันมาตรการป้องกันต่างๆ ก็ถูกย้ำเตือนให้ทุกคนการ์ดอย่าตก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างเด็ก ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว

ที่โรงเรียนคลองกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีเด็กเล็ก เด็กโต รวมกันประมาณ 500 คน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ซึ่งโรงเรียนนี้เปิดรับนักเรียนสัญชาติเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนกับนักเรียนไทย จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องตั้งการ์ดสูง ไม่หย่อนยานมาตรการตรวจวัด คัดกรอง เว้นระยะห่าง ที่สำคัญต้องเพิ่มความรัดกุมในการรับนักเรียนใหม่ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดประวัติการเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดตามมา

แพทย์ย้ำหลังพบการลักลอบเข้ามาของกลุ่มคนประเทศเพื่อนบ้าน ลัดเลาะมาตามชายแดนเส้นทางธรรมชาติ ทำให้คนไทยทุกพื้นที่ต้องกลับมาตั้งการ์ดสูงอีกครั้ง อย่าประมาทเพียงเพราะเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น เพราะหากติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้แพร่เชื้อได้ทั้งหมด

การคลายล็อกให้ประชาชนคนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ คงถึงเวลาต้องกลับมาทบทวนว่ายังการ์ดตกกันหรือไม่ และถึงเวลาต้องตั้งการ์ดกันใหม่อีกครั้งแล้วหรือยัง เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เป็นผู้สัมผัสเชื้อโควิด-19