ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนปอยเหลิน

"ปอยออกหว่า" "ปอยเหลิน" หรือ "ปอยเหลินสิบเอ็ด" หมายถึงการฉลองในเดือน ๑๑ คือวันออกพรรษาด้วย ความยินดีปรีดาที่พระพุทธองศ์เสด็จกลับมนุษยภูมิของชาวไทยใหญ่ ตรงกับเดือนตุลาคมของทุกปี เมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวไตส่วนใหญ่ถิ่นฐานเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะร่วมกันถวาย "จองเข่งต่างส่างปุ๊ด" หรือ "จองพารา" ซุ้มรับเสด็จ คล้ายปราสาทบรรจุเครื่องบูชาพร้อมภัตตาหาร ถวายพระภิกษุ ณ อารามต่าง ๆ และในยามค่ำคืนจะจุดประทีป โคมไฟสว่างไสวทั่วเมืองเป็นพุทธบูชา