ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สื่อผสม พุทธศักราช 2555

เวลา 17.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดตรีทศเทพ ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สิริอายุได้ 67 ปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายเม่งเซีย กับนางลิ่ม แซ่ลิ่ม สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, ปริญญาโทและตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง ด้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกะกุเกอิ (Tokyo Gakugie University)

ด้านการทำงาน เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร เมื่อปี 2519 ตำแหน่งอาจารย์ จากนั้นโอนไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงวิชาการสาขาศิลปะให้แก่หลายสถาบัน จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ส่วนด้านการทำงานศิลปะ เป็นศิลปินร่วมสมัยที่บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวทางสื่อผสม โดยแนวความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจากการตระหนักถึงผลกระทบของกระแสสังคมสมัยใหม่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ ด้วยผลงานสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผลงานประติมากรรม ชื่อ พืชพรรณ: สัญลักษณ์แห่งชีวิต ภายใต้โครงการประติมากรรมและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่จังหวัดสงขลา ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สื่อผสม พุทธศักราช 2555

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางนพพร มุกดามณี สกุลเดิม เจริญผล มีบุตร 1 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด