ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020

เวลา 18.25 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก พระราชทานรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประกวด เพื่อให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ และวันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็นวันท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Day การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศผลการประกวดในวันนี้ โดยมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 400 ชุมชน ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทสาขาโฮมสเตย์, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง/เอาท์ติ้ง กลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม ปีนี้ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ได้แก่ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย และมีรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมใน 5 สาขา อีกจำนวน 15 ชุมชน โดยหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ จะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาด และเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมนักการตลาดเพื่อชุมชน นำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด