รอบรั้วรอบโลก

ต้อนฝูงสัตว์ลงจากเขาช่วงเข้าฤดูหนาวในสวิตเซอร์แลนด์

ฝูงโลมาและอัลปากาฝูงใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกต้อนลงจากเทือกเขาแอลป์ ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าของฝูงลามาและอัลปากาฝูงใหญ่ที่สุดในยุโรป ทำการต้อนฝูงปศุสัตว์ลงจากเทือกเขาแอลป์ ซึ่งฝูงลามาและอัลปากาดังกล่าวใช้เวลาตลอดช่วงหน้าร้อนบนฟาร์มที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ และหลังจากในเดือนกันยายนนี้ มีหิมะตกลงมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่บริเวณความสูงราว 1,400 เมตร เจ้าของฝูงปศุสัตว์จึงเริ่มทำการต้อนพวกมันลงมายังหมู่บ้านด้านล่าง นับเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะมีกระแสลมหนาวพัดผ่าน และทำให้อุณหภูมิจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว