เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา สืบทอดวิถีศรัทธา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

เช้านี้ที่หมอชิต - หนึ่งในเทศกาลยิ่งใหญ่ช่วงออกพรรษาของจังหวัดชัยภูมิ ที่อำเภอหนองบัวแดง จะมีการจัดประเพณีบุญกระธูป เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้า คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปสัมผัสศรัทธาความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่ช่วยกันทำกระธูปด้วยสองมือ ทีละชิ้น ๆ ก่อนจะนำมาตกแต่งเป็นต้นใหญ่ ติดตามในช่วงเช้านี้วิถีไทย

ต้นกระธูปนับร้อยต้น เตรียมอวดโฉมแก่สายตานักท่องเที่ยว ที่จะมาร่วมงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นด้านหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง

ภายในหมู่บ้านอบอุ่นคึกคักเป็นพิเศษ ได้เห็นความตั้งใจของคนในชุมชนที่มาช่วยกันทำต้นกระธูป มีทั้งแบบประยุกต์ ที่ใช้ธูปไหว้พระมาพันด้วยกระดาษสี และกระธูปแบบโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ซึ่งทำมาจากใบเนียม ใบอ้ม ทองพันชั่ง และพืชสมุนไพรมีกลิ่นหลายชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น

ต้นกระธูปใหญ่ ไม่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียว ต้องอาศัยความตั้งใจ บรรจงทำทีละชิ้น ค่อย ๆ ทำด้วยความประณีต จากสองมือหนึ่งหัวใจรวมพลังศรัทธา

กระธูปที่ทำเสร็จแล้ว ก็จะนำไปตกแต่งเป็นต้นกระธูปโดยนำไปเสียบไว้กับแกนหลักที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชมพูทวีป

ภายใต้การท่องเที่ยวแบบ New Normal แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมที่งดงามของประเพณี 28 กันยายน - 1 ตุลาคมนี้ สืบทอดวิถีศรัทธาโฮมบุญกระธูปออกพรรษาของชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ