7 สีช่วยชาวบ้าน

7HD มอบทุนการศึกษา 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2

ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษาโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากช่อง 7HD และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาต่อให้แก่น้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ จำนวน 207 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงินจำนวน 1,656,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโครงการฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา เป็นเงินรวม 5 ล้านบาท

โดยโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เป็นโครงการที่ช่อง 7HD มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ด้วยการสานต่ออนาคตด้านการศึกษา และได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในรุ่นแรก ศึกษาต่อจนจบในระดับมัธยมศึกษา และมีส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนต่อจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้ออกไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น