7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.อนุมัติหลักการ เปิดรับนักท่องเที่ยว-นักธุรกิจ-นักกีฬา

วันนี้ ( 28 ก.ย. 63 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในคราวที่ 6 ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่าง 1-31 ต.ค. 2563 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ในวันพรุ่งนี้ ( 29 ก.ย.63)  เพื่ออนุมัติต่อไป และเห็นชอบในหลักการตามที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เสนอขอจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ ในประเทศไทย ซึ่งจะมีนักกีฬาระดับโลก เดินทางเข้ามาแข่งขันในเดือน ม.ค. 2564

นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค.ยังได้รับทราบเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1 การอนุญาตให้นักกีฬาต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 ต.ค. 63  เริ่มต้นแข่งขันจาก จ.สมุทรสงครามไปสิ้นสุดที่ จ.สุราษฎร์ธานี 2 อนุมัติแนวปฏิบัติในการกักตัวนักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย มีลูกเรือประมาณ 300 คน 3 การอนุญาตให้ผู้ถือวีซาประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant)  ประเภทต่างๆ นักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่จำเป็นต้องเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย ประมาณ 1 แสนคน จากประเทศนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

4 การกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซาท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มลองสเตย์ ตามที่ ครม.เห็นชอบหลักการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.63  และ 5 อนุญาตผู้ถือบัตรเอเปกการ์ด ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผ่านการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศเอเปก จำนวนหลายแสนคน ที่ต้องเดินทางเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ผู้ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว 60 วัน ต่อได้อีก 30 วัน โดยต้องมีบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณา

สำหรับการระบาดของโรคโควิดในประเทศเมียนมานั้น ยืนยันว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการเมียนมา และขอให้ประชาชนใน 10 จังหวัดชายแดน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลพื้นที่ โดยเมียนมาก็มีการติดเชื้อมาจากบังกลาเทศและอินเดียจน จนโรคได้ระบาดมาถึงใจกลางเมือง